Wstęp do Scrum

1

Kategoria : Scrum

Ten artykuł jest 2 z 2 części w serii Zarządzanie projektami metodą Scrum

Scrum jest metodyką prowadzenia projektów. Metodyką zgodną z Agile Manifesto i dlatego zaliczającą się do tzw. zwinnych metodyk prowadzenia projektów. Scrum można również rozumieć jako framework, w ramach którego stosujemy różne procesy oraz techniki, które mają usprawnić i zoptymalizować proces budowy naszego produktu. Nazwa „Scrum”, po polsku „młyn” wywodzi się z terminu występującego w grze rugby. Metodyka Scrum zdecydowanie najczęściej wykorzystywana jest w projektach informatycznych, czyli w projektach o dużym stopniu skomplikowania i innowacyjności, gdzie bardzo ważna jest możliwość szybkiej reakcji na zmiany. Scrum wykorzystuje iteracyjne podejście do budowy produktu.

Trzy główne filary, na których opiera się metodyka Scrum, to : przejrzystość (trasparency), przegląd (inspection) oraz adaptacja (adaptation).

  • Przejrzystość (Transparency) : Każdy aspekt procesu wytwórczego, wszystkie zasady współpracy, szczegóły każdego zadania muszą być dostępne, doprecyzowane i zrozumiałe dla wszystkich.
  • Przegląd (Inspection) : Wszystkie aspekty procesów muszą być cyklicznie poddawane przeglądom w celu zlokalizawania przeszkód, które powodują że proces budowy produktu staje się mniej optymalny.
  • Adaptacja (Adaptation) : Po zlokazliwowaniu przeszkody w procesie wytwórczym, należy tak szybko jak to możliwe wyeliminować ją w celu usprawnienia procesu budowy produktu.

Proces przeglądu (Inspection) oraz adaptacji (Adaptation) w Scrumie, przeprowadzany jest na czterech różnych spotkaniach scrumowych, z których każde ma specyficzny dla siebie zakres oraz cel :

  • Na dziennym spotkaniu scrumowym (Daily Scrum) dokonujemy przeglądu postępu oraz zagrożeń w stosunku do celu danego sprintu (Sprint Goal). Wprowadzamy niezbędne zmiany, aby zmaksymalizować wartość pracy danego lub następnego dnia roboczego.
  • Na przeglądzie sprintu (Sprint Review, Demo) lub planowaniu sprintu (Sprint Planning) dokonujemy przeglądu postępu i zagrożeń w odniesieniu do celu releasu (Release Goal). Wyciągamy wnioski i jeśli to konieczne wprowadzamy zmiany do następnego sprintu. Zmiany, które mają zminimalizować ryzyko, że Release Goal nie zostanie osiągnięty.
  • Na spotkaniu restrospekcyjnym  (Sprint Retrospective), na którym dokonujemy przeglądu przeszkód i problemów napotkanych w trakcie trwania zakończonego właśnie sprintu i wprowadzamy do procesów wytwórczych niezbędne zmiany, które naszym zdaniem są potrzene, aby następny sprint był jeszcze bardziej produktywny, niż poprzedni.

Spotkania Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Planning oraz Sprint Retrospective zostaną dokładniej omówione w dalszych częściach serii.

Nawigacja serii«Na czym polega tajemnica sukcesu Scrum?

Comments (1)

[...] This post was mentioned on Twitter by Marek Dikta. Marek Dikta said: Wstęp do Scrum http://www.agile-development.pl/wstep-do-scrum-cz-1/ [...]

Post a comment

*